AAU logo

Om Science Slam

Om Science Slam-konceptet

Glem alt om almindelige og timelange forelæsninger. Science Slam er kommet til Aalborg. Til Science Slam dyster 6 forskere i at præsentere deres forskning bedst muligt – uden brug af PowerPoints og på kun 6 minutter. Studenterhuset lægger scene til, langt fra laboratorier og forelæsningslokaler, og forskerne dyster i spotlyset foran et stort publikum.

- Science Slam er en helt ny måde at tænke forskningsformidling på. Mange forbinder måske forskning med lange, kedelige forelæsninger og laboratorieforsøg. Den opfattelse ønsker vi at rokke ved, og med Science Slam vil vi vise, hvordan forskning også kan præsenteres, fortæller Rune Steiness, konceptudvikler på projektet.

Han er kommunikationsmedarbejder på Aalborg Universitet og sammen med kolleger fra universitetets fire fakulteter arrangerer han Aalborg Universitets første Science Slam.

- Med Science Slam ønsker vi at udfordre forskerne til at tænke deres forskning ind i en ny ramme og ikke mindst give publikum en mulighed for at opleve forskning på en anderledes måde, fortæller Rune Steiness.

PowerPoints ingen adgang

PowerPoints og andre digitale hjælpemidler har ingen adgang til Science Slam, men ellers er alt andet tilladt på scenen: Forskerne må klæde sig ud, lave musikalske indslag, tage forsøgspersoner med på scenen og inddrage publikum. I det hele taget nytænke rammerne for deres forskningsformidling på alle tænkelige måder. Selv om rammerne er ændret og utraditionelle, går Science Slam ikke på kompromis med indholdet.

- Selvfølgelig kan forskeren ikke nå så meget på 6 minutter, som han kan på en times forelæsning, men vi har fokus på, at de 6 minutter, forskeren er på, fyldes med spændende og vigtige forskningspointer. Vi ønsker at give publikumt et bredt indblik i den forskning, der bedrives og ikke mindst vise dem, hvor vigtigt forskning er, fortæller Rune Steiness.

Publikum bestemmer vinderen

Publikum spiller en central rolle i Science Slam. De er nemlig ikke blot tilskuere i traditionel forstand. Publikum uddeler point til forskernes oplæg og bestemmer suverænt, hvilken forsker der skal krones som vinder af Science Slam.

Efter hver forskers oplæg diskuterer publikum det, de har hørt, og efter sidste forsker har været på scenen, uddeler publikum ved hvert bord, ud fra egne kategorier, point til hvert oplæg. Publikums uddelte point tælles sammen, og aftenen slutter med afsløring af, hvilken forsker der løber med sejren.